Kábulská mešita Shah-e-Doshamshera. FOTO: Wikipedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Masoud Akbari

Ani ne týden poté, co nejvyšší vůdce afghánského hnutí Tálibán Hajbatulláh Achúndzáda prohlásil, že se v zemi znovu zavede veřejné kamenování a bičování žen, objevila se informace, že byl v Kábulu otevřen Institutu cestovního ruchu a hotelnictví.

Do čerstvě otevřené instituce nastoupila přibližně třicítka studentů různého věku. Ale jen samí muži. Afghánské ženy totiž podle místních pravidel mají zakázáno studovat déle než do šesté třídy. Cílem absolventů bude po opuštění školních lavic přilákat do Afghánistánu nové zahraniční návštěvníky.

Jedním z cílů výuky je také to, jak komunikovat s cizinkami v případě, že jejich chování je v rozporu s místními zvyky a nařízeními. Příkladem mohou být ženy, které kouří nebo se volně stýkají s muži, kteří s nimi nejsou rodinně spřízněni. Tálibán tak zavedl pravidla oblékání pro ženy a požadavek, aby měly na cestách mužského opatrovníka zvaného mahram.

Že se země připravuje na zahraniční návštěvníky ukazuje i to, že jediný pětihvězdičkový hotel v zemi, Serena, po několika měsících znovu otevřel dámské lázně a salon pro cizinky.

Nahlédněte do jediného pětihvězdičkového hotelu v Afghánistánu

Obrázek 1 z 10

Pětihvězdičkový hotel Serena v afghánském Kábulu. FOTO: Kabul Serena Hotel

Ekonomika Afghánistánu se poté, co se Tálibán vrátil k moci, potýká s problémy, jakákoliv infrastruktura v zemi je v katastrofálním stavu a to korunuje všudypřítomná chudoba. Přesto cizinci zemi navštěvují. S příchodem Tálibánu totiž prudce poklesla kriminalita. Zároveň se zvýšil počet leteckých spojení Kábulu s destinacemi, jako je třeba Dubaj.

Čísla afghánského turismu však nejsou nijak závratná. V roce 2021 zde bylo i kvůli pandemii koronaviru pouhých 691 zahraničních turistů. O rok později se toto číslo zvýšilo na 2 300 a loni jich bylo už sedm tisíc. Nejvíce cestovatelů do země dorazilo z Číny.

I přes tento rostoucí trend není návštěva Afghánského islámského emirátu, jak zní oficiální název země, nijak jednoduchá. Získat víza je obtížné a drahé. Mnoho států s příchodem radikálního hnutí se zemí přerušilo styky a většina západní civilizace neuznává Tálibán za legitimního vládce země. Po světě proto byla postupně uzavřena většina afghánských ambasád.

Zdroj: autorský článek s využitím ABC News a iROZHLAS