Výtvarnice Markéta Bábková a její oceněný dřevoryt nazvaný Dřevěné okno (2023). FOTO: Nadace Hollar / koláž ČteSe.cz


Hlavní cenu Grafiky roku 2023 si odnesla mladá autorka Markéta Bábková za rozměrný dřevoryt „Dřevěné okno“. Laureátem Ceny Vladimíra Boudníka se stal akademický malíř Miloslav Polcar.

Do soutěže bylo vybráno celkem 697 grafických prací a autorských knih. Porotci z celé země a zahraničí spolu s kurátory z nich vybrali 320 děl do výstavy, udělili 48 nominací a vybrali 15 laureátů. Ocenění probíhá v pěti hlavních kategoriích (velké a malé formáty – dospělí autoři i studenti a autorské knihy) a dle pěti grafických technik: tisk z výšky, hloubky, litografie, serigrafie a počítačová grafika. U dospělých autorů letos převládá technika litografie a hlubotisku, u studentů litografie a rovněž hlubotiskové techniky, nechybí ani tradiční nebo vlastní kombinované techniky.

Slavnostní vyhlášení laureátů jubilejního 30. ročníku Grafiky roku proběhlo v Císařské konírně Pražského hradu, kde se zároveň uskutečnila vernisáž výstavy. Ta potrvá až do 12. května.

Grafika roku se během třiceti let stala platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, nabízí ucelený pohled na posun a trendy ve volné grafické tvorbě. Výstava představuje výběr nejlepší současné umělecké grafické tvorby v zemi za uplynulý rok. Po skončení v Císařské konírně Pražského hradu se v letních měsících představí také v Galerii Gong v Ostravě. 

Akademický malíř Miloslav Polcar. Foto: Wikipedia Commons / CC.BY-SA / Jindřich Nosek

Součástí výstavy je také prezentace laureáta Ceny Vladimíra Boudníka, která je udělována současnému autorovi za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Letošním laureátem ceny za mimořádný tvůrčí přínos české grafice se stal akademický malíř a vysokoškolský pedagog Miloslav Polcar. 

Nadace Hollar, která je organizátorem obou projektů, je nestátní neziskovou organizací, která vznikla za účelem všestranné podpory, ochrany a rozvoje české umělecké grafiky a kresby jako jednoho z nejvýraznějších fenoménů české výtvarné kultury.

Zdroj: autorský článek, Nadace Hollar, Bonett Group