FOTO: Evans Picture Library

V českých zemích dostali nejstarší řemeslo světa z nevěstinců do soukromých domů už husité. Jiří z Poděbrad však k práci lehkých žen zaujal pragmatičtější přístup. Podobně jako mnohem později Rakousko-Uhersko. Publicista Radim Kopáč ve své knize Nevěsty a nevěstky připomíná, že v literatuře se pohled na poskytovatelky prodejné lásky začíná měnit na počátku devatenáctého století.

Tendence legitimizovat tyto ženy jako plnohodnotného člověka v praktickém životě se začínají objevovat až na přelomu devatenáctého a dvacátého století. V té době mohly svou živnost vykonávat podle práva, pokud byly registrované u policie a docházely pravidelně na zdravotní prohlídky.

Zlom přišel za první republiky v roce 1922, kdy aboliční zákon zrušil klasické nevěstince. To pochopitelně neznamenalo, že by se svou prací nevěstky skončily. Jen své služby začaly nabízet v různých revue a kabaretech.

Podívejte se do naší fotogalerie, jak na počátku 20. století žily lehké ženy v Paříži:

Zdroj: autorský článek, Nevěstince a nevěstky (Radim Kopáč a Josef Schwarz, nakl. Paska), Mary Evans Picture Library